Privacyverklaring

Neerlandia Houten Vloeren, gevestigd aan Postweg 125, 6523 KW Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Postweg 125, 6523 KW Nijmegen
Telefoon: 024-3233111
E-mailadres: info[@]neerlandia-houtenvloeren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Neerlandia Houten Vloeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze klanten?
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres (bij bezoekers van onze website);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie via e-mail, in persoon of telefonisch. Denk bijvoorbeeld aan de afmetingen van de ruimte waar u door ons de vloer laat leggen, of uw bankrekeningnummer bij de betaling van de factuur.
 • Locatiegegevens (bij bezoekers van onze website);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type (bij bezoekers van onze website).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[@]neerlandia-houtenvloeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? En op basis van welke grondslag?

Neerlandia Houten Vloeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Neerlandia Houten Vloeren analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Neerlandia Houten Vloeren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Neerlandia Houten Vloeren neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Neerlandia Houten Vloeren) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Neerlandia Houten Vloeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Over wie gaat het? Klanten > Wat bewaren wij? Naam, adres (postcode, huisnummer, woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres, afmetingen ruimtes van het werkadres, bankgegevens (bij betaling) > Hoe lang bewaren wij dit? 40 jaar > Waarom? Reden: Ten alle tijden moeten wij advies kunnen geven over een bepaalde vloer in een huis van Nijmegen en omstreken. Een houten vloer gaat lang mee, en daarom bewaren wij deze gegevens extra lang. Op die manier kunt altijd bij ons terecht voor advies en kunnen wij u snel bijstaan bij schades.
 • Over wie gaat het? Anonieme webbezoekers > Wat bewaren wij? IP-adres, technische browserinformatie, cookie ID, klik- en surfgedrag, welke sociale media iemand gebruikt (niet het specifieke account), locatie > Hoe lang bewaren wij dit? 26 maanden > Waarom? Reden: Interpretatie van de Google Analytics statistieken ten behoeve van de marketing en verkoop van onze producten.
Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Neerlandia Houten Vloeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is. Dit is bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Neerlandia Houten Vloeren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Neerlandia Houten Vloeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft de volgende rechten:

 • U mag uw persoonsgegevens in zien;
 • U mag uw persoonsgegevens corrigeren;
 • U mag uw persoonsgegevens door ons laten verwijderen;
 • U mag ons beperken wanneer wij uw gegevens verwerken;
 • U heeft het recht om door ons op de hoogte gesteld te worden wanneer wij uw gegevens verwerken;
 • U mag uw eventuele toestemming voor (delen van) de gegevensverwerking intrekken;
 • U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Neerlandia Houten Vloeren;
 • U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]neerlandia-houtenvloeren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Neerlandia Houten Vloeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de deze link kunt u een klacht indienen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Neerlandia Houten Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via info[@]neerlandia-houtenvloeren.nl.